เสริมสุข ประกาศความสำเร็จการเข้าร่วมโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นต์

เสริมสุข ประกาศความสำเร็จการเข้าร่วมโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นต์

ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “สังคมคาร์บอนต่ำ”

  • โรงงานปทุมธานี : น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET 1.5 ลิตร และ est Cola บรรจุภัณฑ์กระป๋อง 250 ml.
  • โรงงานชลบุรี : น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET 600 ml. และ 1.5 ลิตร

 

      จากการได้รับรางวัลดังกล่าว ทำให้ขณะนี้มีโรงงานเสริมสุขที่ได้รับการรับรอง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” ใน 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานปทุมธานี โรงงานชลบุรี และโรงงานนครราชสีมา เสริมสุขจึงพร้อมขยายโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์น้ำดื่มคริสตัลครบทั้ง 5 โรงงานของบริษัท เพื่อความเป็นผู้นำของผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มในการร่วมลดภาวะโลกร้อน ในปี 2561

      ทั้งนี้ เสริมสุข ได้เข้าร่วมโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นต์ ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้รับการให้คำปรึกษา (Consultant) และทวนสอบ(Verified) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สองมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เป็นการยืนยันและยอมรับได้ของความชัดเจนถูกต้องการดำเนินโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัท

 

      บรรยายภาพ: เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โดยคุณพีรพงศ์ กรินชัย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ เข้ารับประกาศรับรองฉลากคาร์บอน "คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร ผลิตภัณฑ์ และฉลากลดโลกร้อน" จาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอทเซนทรัล ลาดพร้าว

คริสตัล ตอกย้ำแบรนด์น้ำดื่มต้องครอบคลุมหลายมิติคุณภาพยืนหนึ่ง ที่คนไทยไว้วางใจ

อ่านต่อ

โครงการจ้างงานคนพิการสนับสนุนภารกิจกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 2

อ่านต่อ

เสริมสุข คว้ารางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562 เป็นปีที่ 6

อ่านต่อ

คริสตัล เปิดสายการผลิตแห่งใหม่ลำปาง สานภารกิจรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ