เสริมสุข คว้ารางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2561 เป็นปีที่ 5

     เสริมสุขฯ คว้ารางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2561 สถานประกอบการที่โดดเด่นด้านกระบวนการผลิตและจริยธรรม โดยได้รับรางวัลจาก อย. เป็นปีที่ 5 โดยวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ คุณพีรพงศ์ กรินชัย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นตัวแทนบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2561 จาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รางวัลดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มอบให้กับผู้ประกอบการทีมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่สถานประกอบการ มีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ได้คุณภาพ มีการรักษาคุณภาพด้วยดีเสมอมา และนำเอาระบบคุณภาพมาพัฒนาหรือควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ และมีระบบในการตอบสนองผู้บริโภค  มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีนวัตกรรมในการดำเนินงานขององค์กร ที่นำมาประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งบริษัท เสริมสุข จำกัด(มหาชน) ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าเป็นเวลา 5 ปี บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการผลิตน้ำดื่มและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยกับผู้บริโภค

คริสตัล ตอกย้ำแบรนด์น้ำดื่มต้องครอบคลุมหลายมิติคุณภาพยืนหนึ่ง ที่คนไทยไว้วางใจ

อ่านต่อ

โครงการจ้างงานคนพิการสนับสนุนภารกิจกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 2

อ่านต่อ

เสริมสุข คว้ารางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562 เป็นปีที่ 6

อ่านต่อ

คริสตัล เปิดสายการผลิตแห่งใหม่ลำปาง สานภารกิจรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ