เสริมสุข ได้รับมาตรฐานสากล FSSC 22000 Food Safety Certificate Version 4.1

เสริมสุข ได้รับมาตรฐานสากล FSSC 22000 Food Safety Certificate Version 4.1”

เป็นบริษัทแรกของประเทศไทย และของโลก

            บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบสู่ผู้บริโภค บริษัท ฯ จึงเริ่มนำระบบความปลอดภัยด้านอาหารมาตรฐานสากล FSSC 22000 Food Safety System Certificate ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร” มาปฏิบัติใช้ในโรงงานของบริษัทฯ โดยปี 2560 ขอการรับรองสำหรับ “โรงงานชลบุรี”  โดยได้ผ่านการตรวจประเมินโดย บริษัท SGS (Thailand) จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปี 2560 ซึ่ง “เสริมสุขฯ เป็นบริษัทแรกของโลก และของประเทศไทย ในธุรกิจเครื่องดื่ม ที่ได้รับการรับรองระบบ FSSC 22000 version 4.1”  โดยมาตรฐานการจัดการดังกล่าวครอบคลุมระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ความรับผิดชอบฝ่ายบริหาร การจัดการทรัพยากร การวางแผนและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ตลอดถึงการยืนยันความสมบูรณ์ การทวนสอบและการปรับปรุงระบบการจัดการอาหารปลอดภัย และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากระบบ ISO 22000:2005 Food Safety ซึ่งได้แก่ การจัดการด้านงานบริการ การปกป้องอาหาร(Food defense) การป้องกันอาหารปลอม (Food fraud) การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ และการใช้เครื่องหมาย เป็นต้น

            โดยในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จัดพิธีรับมอบ FSSC 22000 Certificate ณ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มาชน) โรงงานงานชลบุรี โดยมี คุณพีรพงศ์ กรินชัย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รับมอบ FSSC 22000 Certificate จากคุณจิโรจน์ ณ นคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท SGS (Thailand) จำกัด โดยมีทีมงานฝ่ายบริหาร และพนักงานร่วมแสดงความยินดีด้วยในวันดังกล่าว   

            จากความมุ่งมั่นของ “ฝ่ายบริหาร” และ “ทีมงาน Food Safety” มีความมุ่งมั่นดำเนินงานจัดทำและประยุกต์ใช้ระบบและดำเนินการขอการรับรองระบบ FSSC 22000 Food Safety version 4.1 ในปี 2561 อีก 4 โรงงาน ได้แก่ โรงงานปทุมธานี โรงงานนครราชสีมา โรงงานนครสวรรค์ และโรงงานสุราษฎร์ธานี ซึ่งการรับรองมาตรฐาน FSSC 22000 Food Safety นับเป็นย่างก้าวหนึ่งที่สำคัญของบริษัท ที่จะสำเร็จตาม “Sermsuk Vision 2020 : บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารครบวงจร ที่มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง”

คริสตัล ตอกย้ำแบรนด์น้ำดื่มต้องครอบคลุมหลายมิติคุณภาพยืนหนึ่ง ที่คนไทยไว้วางใจ

อ่านต่อ

โครงการจ้างงานคนพิการสนับสนุนภารกิจกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 2

อ่านต่อ

เสริมสุข คว้ารางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562 เป็นปีที่ 6

อ่านต่อ

คริสตัล เปิดสายการผลิตแห่งใหม่ลำปาง สานภารกิจรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ