เสริมสุข 5 โรงงาน รับรางวัล CSR – DIW Continuous Award ของโครงการ CSR – DIW ปี พ.ศ. 2560

๑ ทศวรรษ CSR-DIW

ตามรอยนักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เสริมสุข 5 โรงงาน รับรางวัล CSR – DIW Continuous Award ของโครงการ CSR – DIW ปี พ.ศ. 2560

    มาตรฐาน CSR-DIW: Corporate Social Responsibility, Department of Industrial works เป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดและส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

   เสริมสุข เข้าร่วมโครงการ CSR – DIW กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน นับเริ่มต้นด้วยการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และยกระดับสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development” ผ่านการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม ทำให้เกิดความไว้วางใจ พึ่งพาอาศัยอย่างเกื้อกูล และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข พร้อมกับการเติบโตก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้วยการพัฒนาแบบองค์รวมและคำนึงถึงบริบทในพื้นที่ เพื่อให้โรงงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ 4 เสาหลัก เพื่อสร้างรากฐานโครงสร้างเสริมสุขให้แข็งแกร่งคือการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability) ดังสโลแกนของบริษัท “เสริมสุข เติมสุขทุกโอกาส”

 

 

คริสตัล จัดให้...กับกิจกรรม “คริสตัลสุดฟิน English สุด Fun” จังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ

คริสตัลตะลุยเดินสายจัดกิจกรรม “Crystal Open House” ทั่วไทย ตั้งเป้า 60 โรงเรียนในปี 2561

อ่านต่อ

Crystal เปิดตัวแคมเปญใหม่ สั่งน้ำดื่มเจาะจงคริสตัล

อ่านต่อ

คริสตัลจัดกิจกรรมเดิน HiiT Walk เดิน เบิร์นไขมัน

อ่านต่อ