คริสตัลตะลุยเดินสายจัดกิจกรรม “Crystal Open House” ทั่วไทย ตั้งเป้า 60 โรงเรียนในปี 2561

 

    เข้าสู่ปีที่ 2 ของกิจกรรม Crystal Open House กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำดื่มคริสตัลทั่วประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนจะได้ความรู้จากการเข้าชมกระบวนการผลิตน้ำดื่มคุณภาพคริสตัลที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนไทย ด้วยการมอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และ กระบวนการจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 

    โดยในปีนี้ พิเศษกว่าเดิมด้วยการมอบ Upcycling Station (สถานีรักษ์โลก) ซึ่งเป็นถังแยกชิ้นส่วน “ฝา” “ฉลาก” และ “ขวดพีอีที” ให้กับโรงเรียนต่างๆ เพื่อนำไปแยกชิ้นส่วนที่ถูกแยกนั้นไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นการสร้างมูลค่าให้กับชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์  นอกจากความนิยมในฐานะแบรนด์น้ำดื่มคุณภาพอันดับหนึ่งในใจของคนไทย คริสตัลยังขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจเพื่อคุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พิสูจน์ได้จากการเป็นแบรนด์น้ำดื่มรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับรอง “ฉลากลดโลกร้อน” ให้ใช้เป็นเครื่องหมายรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และในฐานะผู้นำตลาดน้ำดื่มยังได้ขานรับและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งกับกรมควบคุมมลพิษ ขับเคลื่อน “โครงการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม” (No Plastic Bottle Cap Seal) ขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

 

                                                                       

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

คริสตัล จัดให้...กับกิจกรรม “คริสตัลสุดฟิน English สุด Fun” จังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ

คริสตัลตะลุยเดินสายจัดกิจกรรม “Crystal Open House” ทั่วไทย ตั้งเป้า 60 โรงเรียนในปี 2561

อ่านต่อ

Crystal เปิดตัวแคมเปญใหม่ สั่งน้ำดื่มเจาะจงคริสตัล

อ่านต่อ

คริสตัลจัดกิจกรรมเดิน HiiT Walk เดิน เบิร์นไขมัน

อ่านต่อ