กรมควบคุมมลพิษประกาศเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม

      เนื่องด้วยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนให้มีการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (No Plastic Bottle Cap Seal) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกรมควบคุมมลพิษจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการผู้ผลิตน้ำดื่มที่ยังคงใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มในความร่วมมือขับเคลื่อนตามนโยบาย

       บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มคริสตัล ในฐานะผู้นำตลาดน้ำดื่มของประเทศไทย ได้ตระหนักและให้ความร่วมมือในการดำเนิน “โครงการยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (No plastic Bottle Cap Seal)” เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกโดยการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม และมีข้อตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม นับจากการผลิตสินค้าที่ออกจากโรงงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป หรือสามารถดำเนินการยกเลิกได้ก่อนตามความพร้อมของแต่ละบริษัทผู้ประกอบการ โดยได้ลงนามบันทึกความร่วมมือใน “โครงการความร่วมมือการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561ที่ผ่านมา ณ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

                                              

           บริษัทฯ ขอให้เชื่อมั่นในคุณภาพน้ำดื่มคริสตัล ในฐานะแบรนด์น้ำดื่มคุณภาพอันดับหนึ่งในใจคนไทย และขอยืนยันว่าน้ำดื่มคริสตัลที่ไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด ไม่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำดื่มที่สะอาดของคริสตัล น้ำดื่มทุกขวดของคริสตัลยังคงได้คุณภาพมาตรฐานการผลิตดังเดิม ด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพการผลิต ที่ประกอบด้วย "มาตรฐาน NSF International" จากสหรัฐอเมริกา "มาตรฐาน ISO 22000 Food Safety"  การบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร "มาตรฐานฮาลาล" เครื่องหมายตรารับรองสำหรับพี่น้องชาวมุสลิม ฯลฯ รวมทั้ง "รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด" 5 ปี จากองค์การอาหารและยา (อย.)  โดยบริษัท ฯ ยังคงรักษามาตรฐานดังกล่าวไว้อย่างเคร่งครัด  จึงทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำดื่มคริสตัลเป็นน้ำดื่มคุณภาพที่มีความสะอาดและปลอดภัย  และเป็นน้ำดื่มอันดับหนึ่งในใจของลูกค้าทุกคน  พร้อมสร้างความสดชื่นและ “เติมสุข ทุกโอกาส” แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องต่อไป”

กรมควบคุมมลพิษประกาศเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม

อ่านต่อ

น้ำดื่มคริสตัล รับรางวัล Brand Footprint Awards 2017

อ่านต่อ

เสริมสุข คว้ารางวัล อ.ย. ควอลิตี้ อวอร์ด เป็นครั้งที่ 4

อ่านต่อ

เสริมสุข ขึ้นแท่นองค์กร-ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

อ่านต่อ