กรมควบคุมมลพิษประกาศเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม

      เนื่องด้วยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนให้มีการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (No Plastic Bottle Cap Seal) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกรมควบคุมมลพิษจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการผู้ผลิตน้ำดื่มที่ยังคงใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มในความร่วมมือขับเคลื่อนตามนโยบาย

       บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มคริสตัล ในฐานะผู้นำตลาดน้ำดื่มของประเทศไทย ได้ตระหนักและให้ความร่วมมือในการดำเนิน “โครงการยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (No plastic Bottle Cap Seal)” เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกโดยการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม และมีข้อตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม นับจากการผลิตสินค้าที่ออกจากโรงงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป หรือสามารถดำเนินการยกเลิกได้ก่อนตามความพร้อมของแต่ละบริษัทผู้ประกอบการ โดยได้ลงนามบันทึกความร่วมมือใน “โครงการความร่วมมือการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561ที่ผ่านมา ณ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

                                              

           บริษัทฯ ขอให้เชื่อมั่นในคุณภาพน้ำดื่มคริสตัล ในฐานะแบรนด์น้ำดื่มคุณภาพอันดับหนึ่งในใจคนไทย และขอยืนยันว่าน้ำดื่มคริสตัลที่ไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด ไม่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำดื่มที่สะอาดของคริสตัล น้ำดื่มทุกขวดของคริสตัลยังคงได้คุณภาพมาตรฐานการผลิตดังเดิม ด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพการผลิต ที่ประกอบด้วย "มาตรฐาน NSF International" จากสหรัฐอเมริกา "มาตรฐาน ISO 22000 Food Safety"  การบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร "มาตรฐานฮาลาล" เครื่องหมายตรารับรองสำหรับพี่น้องชาวมุสลิม ฯลฯ รวมทั้ง "รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด" 5 ปี จากองค์การอาหารและยา (อย.)  โดยบริษัท ฯ ยังคงรักษามาตรฐานดังกล่าวไว้อย่างเคร่งครัด  จึงทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำดื่มคริสตัลเป็นน้ำดื่มคุณภาพที่มีความสะอาดและปลอดภัย  และเป็นน้ำดื่มอันดับหนึ่งในใจของลูกค้าทุกคน  พร้อมสร้างความสดชื่นและ “เติมสุข ทุกโอกาส” แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องต่อไป”

คริสตัล จัดให้...กับกิจกรรม “คริสตัลสุดฟิน English สุด Fun” จังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ

คริสตัลตะลุยเดินสายจัดกิจกรรม “Crystal Open House” ทั่วไทย ตั้งเป้า 60 โรงเรียนในปี 2561

อ่านต่อ

Crystal เปิดตัวแคมเปญใหม่ สั่งน้ำดื่มเจาะจงคริสตัล

อ่านต่อ

คริสตัลจัดกิจกรรมเดิน HiiT Walk เดิน เบิร์นไขมัน

อ่านต่อ