สัญลักษณ์ของเสริมสุข

LOGO

สดชื่น..ทันสมัย..ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยสีสันสดใส เส้นสายที่ไม่หยุดนิ่ง และความสดชื่นของหยดน้ำ ที่ประกอบกันเป็นสัญลักษณ์ infinity หมายถึง ความมุ่งมั่นในการมอบความสดชื่นให้ทุกๆ คนอย่างต่อเนื่องของเรา ควบคู่กับสีเขียวของการรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน

Corporate Name
ความสุข

ชื่อขององค์กรบอกเล่าปรัชญาการดำเนินธุรกิจเพื่อมอบความสุขให้กับทุกคน ทั้งคนในองค์กรคู่ค้า ผู้บริโภคและสังคม

Business Nature
เครื่องดื่มคุณภาพ

ในปัจจุบัน เสริมสุขคือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลากหลายเครื่องดื่มคุณภาพสูง เพื่อมอบความสุขในรูปแบบความสดชื่นให้คนไทยมาตลอดระยะเวลา 60 ปี

Iconic Visual
ความไม่มีสิ้นสุด

รูปแบบโลโก้ของเสริมสุขสะท้อนเป้าหมายสูงสุดขององค์กร ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ไม่สิ้นสุดกับผู้บริโภคและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย