กลุ่มไทยเบฟ ชู PASSION 2025 พร้อมเดินหน้า ‘ก้าว-แกร่ง-กว่าเดิม’ มุ่งเป้าดันธุรกิจเติบโตระดับสากล

 

 

(30 กันยายน 2563) ย้อนกลับไปเมื่อปี 2014 ภายหลังจากที่ กลุ่มไทยเบฟ ประกาศเป้าหมายและวิสัยทัศน์ 2020 (VISION 2020) โดยมุ่งเป้าที่จะผลักดันโอกาสและการเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารครบวงจรในระดับภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยแผนกลยุทธ์ 5 ด้าน (Growth, Diversity, Brand, Reach และ Professionalism) ซึ่งเป็นเสาหลักในการเดินทางของกลุ่มไทยเบฟ และได้รับความสำเร็จอย่างภาคภูมิใจ และในปี 2020 นี้ ไทยเบฟ พร้อมเดินหน้าต่อต่อยอดความสำเร็จ ขับเคลื่อนแผนธุรกิจในอีก 6 ปีข้างหน้าให้ก้าว-แกร่ง-กว่าเดิม ผ่าน PASSION 2025 ซึ่งได้สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อเป้าหมายของธุรกิจอย่างเป็นทางการในกลุ่มคณะผู้บริหารของไทยเบฟทั่วโลก ในงาน ThaiBev Group Conference เมื่อ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา (ผ่านเทคโนโลยี ZOOM) ขณะเดียวกันได้สร้างการรับรู้สู่สาธารณชนในงานแถลงข่าวประจำปี (Press Conference) ณ สามย่านมิตรทาว์น เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน

 

 

“คณะผู้บริหาร ได้รับแรงบันดาลใจจากคำกล่าวของท่านประธานเจริญ สิริวัฒนภักดี ที่พูดเสมอว่า “ถ้าเราเทใจเป็นหนึ่ง ยากแค่ไหนก็สำเร็จได้” โดยนับจากนี้ PASSION 2025 จะเป็นเข็มทิศที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่พร้อมจะก้าวเดินหน้าไปด้วยกันให้สำเร็จในปี 2025 (Winning is our PASSION) และนำพาธุรกิจของเราให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารระดับอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน (Stable and Sustainable ASEAN Leaders in Beverage and Food Industry) ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาพวกเราคงคุ้นเคยกับคำว่า ‘The future is now’ และ ‘It starts with you’ ดังนั้น PASSION 2025 จะเป็นการเดินทางของเราให้ทำสิ่งต่างๆ ที่ยิ่งใหญ่อย่างมีความหมาย ผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนร่วมเดินทางครั้งนี้ไปด้วยกัน และหวังว่าพวกเราจะได้มีโอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก้าวข้ามอุปสรรค และประสบความสำเร็จไปด้วยกันครับ”

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

 

 

PASSION 2025 ต่อยอดความสำเร็จ VISION 2020

ความหมาย – คุณค่า – ความสำคัญ ผลักดันกลุ่มธุรกิจสู่โอกาสและการเติบโต

วิสัยทัศน์ (Vision)  :  ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารระดับอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)   :  สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต
คุณค่าร่วมกลุ่มธุรกิจ  (ThaiBev Global Values) : ร่วมกันผสานพลัง (Collaboration), สร้างสรรค์คุณค่า (Creating Values), เอาใจใส่ต่อผู้เกี่ยวข้อง (Caring for Stakeholder)

 

ตรงกลาง

“PASSION 2025” ระยะเวลา 2020 – 2025 (ปรับเปลี่ยนจากเดิม) VISION 2020 (ระยะเวลา 2014 – 2020)

P = Perseverance : เพียรพยายาม
A = Admirable : เป็นที่ชื่นชม
S = Speed : รวดเร็ว
S = Sustainability : ยั่งยืน
I = Innovation : สร้างสรรค์
O = ONE : เป็นที่หนึ่ง
N = Network : เพื่อนพันธมิตร

 

ด้านบน

  • 5 กลยุทธ์หลัก (คงเดิม) : Growth, Diversity, Brands, Reach และ Professionalism
  • 3 กลยุทธ์ (เพิ่ม) :  Build, Strengthen และ Unlock

BUILD = สรรสร้างความสามารถ
การสร้างสรรค์ความสามารถและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ต่อยอดจากพื้นฐานธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน
STRENGTHEN = เสริมแกร่งความเป็นหนึ่ง
การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก เพื่อรักษาและก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนสู่ระดับโลก
UNLOCK = สุดพลังศักยภาพไทยเบฟ
ปลดล็อคศักยภาพของไทยเบฟที่มีอยู่ ก่อเกิดเป็นพลังสูงสุด

 

ด้านล่าง

  • เป้าหมายหลักของธุรกิจ (คงเดิม) : Stable and Sustainable ASEAN Leader ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
  • Transformation = Transformation Program ความมุ่งมั่นของไทยเบฟที่จะร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ได้รับความสำเร็จตามเป้าหมาย ผ่าน 3 กลยุทธ์ (เพิ่มเติม) คือ BUILD, STRENGTHEN และ UNLOCK โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานและกลุ่มธุรกิจต่างๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เดินหน้า-ขยายผล และได้รับการสนับสนุนจาก CEO (คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี) ในฐานะ Transformation Conductor ผู้ซึ่งมีหน้าที่กำหนดทิศทางและผลักดันให้สำเร็จในเป้าหมายเดียวกัน นอกจากนี้ยังมี คณะผู้บริหารระดับสูงของทุกกลุ่มธุรกิจ ร่วมให้คำแนะนำและสนับสนุนในฐานะ Domain CEO, Driver และ Enable