ลิปตันไอซ์ทีเลมอน
ขนาด: 10 oz.
24 ขวด / แพ็ค
154 บาท / แพ็ค

ลิปตันไอซ์ทีเลมอน
ขนาด: 15 oz.
24 ขวด / แพ็ค 
178 บาท / แพ็ค

ลิปตันไอซ์ที
ขนาด: 15 oz.
24 ขวด / แพ็ค 
178 บาท / แพ็ค