ประกาศการใช้งานคุกกี้ (เวอร์ชัน 2)

 

คุกกี้ (Cookies) คืออะไร

คุกกี้ คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (text file) ที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทเพื่อจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  (Log File)  เช่น เงื่อนไขการตั้งค่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่าน พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของท่าน เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถส่งมอบการบริการที่ดียิ่งขึ้น สะดวกขึ้น เร็วขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมทั้งอาจมีการแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม (Third Party) เพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่สอดคล้องกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้นผ่านการสื่อสารทางการตลาด

 

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของคุกกี้ ได้จาก https://www.allaboutcookies.org

 

การใช้คุกกี้

บริษัทจะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท โดยการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทแบ่งออกตามลักษณะของการใช้งานได้ดังนี้

 

          1. คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทสามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐานและช่วยให้การทำงานของเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัททำงานได้เป็นปกติ โดยเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้

 

          2. คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ทำให้บริษัทสามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทและแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น ทำให้เข้าใจว่าผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทมีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรและหน้าเว็บใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่านอย่างไม่เฉพาะเจาะจงแก่บริษัท ช่วยให้ บริษัทสามารถพัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทที่ดีกว่าแก่ท่าน

 

          3. คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน (Functionality Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดยบริษัทหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยคุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านที่ใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท เช่น ทำให้เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท  สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และจดจำการตั้งค่าภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บในครั้งต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

 

          4. คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านว่า ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้างและเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง บริษัทใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย

 

          5. คุกกี้ของบุคคลที่สาม (Third Party Cookies)

ในบางกรณีบริษัทใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเพื่อให้บริษัทเข้าใจว่าท่านใช้เว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร และเข้าใจแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของท่านให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้อาจมีการติดตามสิ่งต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์หรือหน้าเพจของบริษัทซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจต่อไปได้

 

การจัดการคุกกี้ 

ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้โดยการกดปุ่มไม่ยอมรับบนหน้าเว็บไซต์บริษัท นอกจากนี้ท่านสามารถป้องกันไม่ให้มีการติดตั้งคุกกี้ใหม่และวิธีลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์รวมถึงอาจไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้ตามปกติ รวมทั้งอาจไม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิพิเศษของบริษัท เป็นต้น


Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies


Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=th


Safari
http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471


Microsoft Edge
https://www.computerhope.com/issues/ch000509.htm#edge

 

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการป้องกันไม่ให้มีการติดตั้งคุกกี้ใหม่และวิธีลบคุกกี้ที่มีอยู่ได้

จาก  https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการใช้งานคุกกี้

กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการใช้งานคุกกี้ฉบับนี้ กลุ่มบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือช่องทางการสื่อสารอื่นของกลุ่มบริษัท โดยประกาศการใช้งานคุกกี้ฉบับใหม่จะมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ประกาศให้ท่านทราบ

 

ข้อมูลผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้หรือประกาศการใช้งานคุกกี้ของกลุ่มบริษัท ท่านสามารถติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทผ่านช่องทางดังต่อไปนี้  

 

          PDPA Contact Center

          โทรศัพท์ 02-975-5566 หรือ อีเมล pdpa_info@thaibev.com