คริสตัล ตอกย้ำแบรนด์น้ำดื่มต้องครอบคลุมหลายมิติคุณภาพยืนหนึ่ง ที่คนไทยไว้วางใจ

 

ภาพจากซ้ายไปขวา:

นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

นาย-ณภัทร 
เสียงสมบุญ พรีเซนเตอร์น้ำดื่มคริสตัล

นายพรหมสรรค์ อายนบุตร ผู้บริหารสำนักกลุ่มบริหารช่องทางการจำหน่าย
สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศไทย) บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด

นายณฤพล พงษ์พานิช ผู้จัดการ
ฝ่ายการตลาด บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 

 

แม้ตลาดน้ำดื่มจะมีการแข่งขันสูงและมีแบรนด์ใหม่ ๆ เข้ามาทำตลาดอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คริสตัล ก็ยังสามารถครองยอดขายสะสมในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 เป็นอันดับหนึ่ง ด้วยมูลค่า
ทางการตลาด 18% คริสตัล พร้อมเดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดน้ำดื่มอย่างยั่งยืน ด้วยแคมเปญ
การสื่อสาร ภายใต้คอนเซปต์ “น้ำดื่มคริสตัล น้ำดื่มคุณภาพ หนึ่งเดียวที่นายมั่นใจ” และเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “นายหนึ่งเดียว” ชูความหลากหลายมิติคุณภาพที่น้ำดื่มคริสตัลให้ความสำคัญ
 

นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การทำตลาด
น้ำดื่มในยุคนี้ นอกจากความใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคแล้ว ยังจะต้องดีต่อโลกด้วย 
โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งนี่เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจที่บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำดื่มคริสตัล น้ำดื่มคุณภาพอันดับหนึ่งของประเทศไทย ให้ความสำคัญและยึดถือมาตลอดระยะเวลา 28 ปี คริสตัล จึงเป็นผู้นำน้ำดื่มในประเทศไทยแบรนด์แรกที่ตระหนักถึงคุณภาพ โดยใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิต
ที่พิถีพิถันทุกขั้นตอน จนถึงกระบวนการสุดท้ายที่ส่งต่อน้ำดื่มถึงมือผู้บริโภคทุกคน โดยรับมาตรฐานรับรอง
จากหลากหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้คริสตัลเป็นผู้นำในหลากหลายมิติคุณภาพของน้ำดื่มคุณภาพ หรือเรียกว่าเป็น THE ORIGINAL ของแบรนด์น้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกมิติคุณภาพซึ่งคู่ควรกับคนไทย
อย่างแท้จริง”

 

คริสตัล ครองความเป็นเบอร์หนึ่งที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร โดยยืนหนึ่งใน “มิติคุณภาพการผลิต” ที่พิถีพิถัน
ในทุกขั้นตอน ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ผ่านการกรองที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในตลาดที่กรองได้แม้กระทั่งไวรัส อีกทั้งมีค่า pH ที่เหมาะสม น้ำดื่มคริสตัลทุกขวดจึงมี “ความสะอาด” และมี “คุณภาพ” ที่ได้มาตรฐานเดียวกันจากทุกโรงงานผลิตในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ อีกทั้งยังแข็งแกร่งในเรื่องระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพของบริษัทในเครือไทยเบฟเวอเรจ ทำให้สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการ
น้ำดื่มที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง

 

ทั้งนี้ คริสตัล เป็นแบรนด์น้ำดื่มแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตน้ำดื่มระดับสากลจาก NSF ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงการรับรองวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint Certification) ที่มาจากการประเมินการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิตน้ำดื่มคริสตัล การรับรองคาร์บอนฟุตพรินต์ (Carbon Footprint Certification) ที่แสดงถึงความใส่ใจต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และเสริมสุขยังเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทเครื่องดื่มของไทยรายแรกที่ได้รับประกาศนียบัตร “คาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร” ฯลฯ 
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้น้ำดื่มคริสตัลได้รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง” ในกลุ่มสินค้าน้ำดื่มจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยความมุ่งมั่นส่งมอบน้ำดื่มที่มีมาตรฐานพร้อมเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับชีวิตประจำวันของผู้บริโภค

 

นอกจากนี้ คริสตัล ยังให้ความสำคัญกับ “มิติด้านคุณภาพการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด Crystal CARE ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น คริสตัลขอขวด x 
เก็บกลับ-รีไซเคิล ด้วยความมุ่งมั่นในการนำขวด PET กลับมารีไซเคิลให้มากที่สุด โดยตั้งเป้านำกลับมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม พร้อมทั้งขยายผลกิจกรรมฯ ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเบฟ ซึ่งการจัดอันดับของ Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ให้เสริมสุขเป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก 4 ปีซ้อน ด้วยคะแนนสูงสุดจากการประเมินด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2564 (Corporate Sustainability Assessment 2021)

 

แคมเปญการสื่อสาร “น้ำดื่มคริสตัล น้ำดื่มคุณภาพ หนึ่งเดียวที่นายมั่นใจ” ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอกย้ำถึงการเป็นน้ำดื่มคุณภาพหนึ่งเดียวที่คนไทยทั่วประเทศมั่นใจ ด้วยความพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและใส่ใจในหลากหลายมิติคุณภาพ พิสูจน์ได้จากการได้รับการรับรองทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยบอกเล่าเรื่องราวของน้ำดื่มคุณภาพแบบคริสตัล ผ่านภาพยนตร์โฆษณา “นายหนึ่งเดียว” รวมทั้งแคมเปญการตลาด
ที่เข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค ด้วยกิจกรรมออนไลน์สุดเจ๋ง รวมทั้งการสร้างสรรค์ซีรีส์คลิปออนไลน์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและ Passion ในการทำงานและทัศนคิตต่าง ๆ จากมุมมองของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ

 

ด้านนายพรหมสรรค์ อายนบุตร ผู้บริหารสำนักกลุ่มบริหารช่องทางการจำหน่ายสายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศไทย) บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด กล่าวว่า “จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจที่จะกลับมาคึกคักอีกครั้ง ร้านค้าและร้านอาหารเริ่มกลับมาเปิดพร้อมให้บริการ 
ซึ่งแบรนด์น้ำดื่มคริสตัลก็พร้อมเสิร์ฟในทุก ๆ ช่องทาง เพื่อให้ผู้บริโภคไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยได้ดื่มน้ำที่สดใหม่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกขวด ที่ผลิตจากโรงงานน้ำดื่มคริสตัลในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ”

 

“เราเชื่อมั่นว่าการตอกย้ำความมั่นใจในคุณภาพน้ำดื่มคริสตัสในแคมเปญการสื่อสาร ภายใต้คอนเซปต์ 
“น้ำดื่มคริสตัล น้ำดื่มคุณภาพ หนึ่งเดียวที่นายมั่นใจ” จะช่วยเสริมศักยภาพและสร้างความแข็งแกร่ง
ในการทำธุรกิจตามเป้าหมาย PASSION 2025 และผลักดันให้คริสตัลเป็นแบรนด์น้ำดื่มคุณภาพหนึ่งเดียว
ที่คนไทยทั่วประเทศมั่นใจได้อย่างยั่งยืน” นางปรางณี กล่าวทิ้งท้าย

 

# # #

 

ข่าวประชาสัมพันธ์โดย: บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 


รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ:


กนกวรรณ ตั้งวันเจริญ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2783 9000 ต่อ 9329


kanokwan.tungwancharoen@sermsukplc.com

วิทวัส เอกอัศดร เอบีเอ็ม คอนเนค โทร. 09 8252 6951

คริสตัล ตอกย้ำแบรนด์น้ำดื่มต้องครอบคลุมหลายมิติคุณภาพยืนหนึ่ง ที่คนไทยไว้วางใจ

read more

โครงการจ้างงานคนพิการสนับสนุนภารกิจกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 2

read more

Sermsuk awarded Thai FDA Quality Award 2019

read more

CRYSTAL Is Heading North! Launches a New Production Line in Lampang

read more