รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวเหนือได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 1 (จำนวน 10 รางวัล)

 

                                                                

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล

1.คุณนพดล     พงษ์เผือก

2.คุณปวีณา    เทพอินถา

3.คุณบุญสิตา    ขะจาย

4.คุณฉลอง    จีรกิจ

5.คุณกาบบัว  บัวผ่อง

6.ด.ช.โชคไชย  บัวแพง 

7.ด.ช.กฤตนัย  ชัยวงค์ 

8.คุณรุ่งอรุณ  พลนำ

9.คุณไพรวัลย์  คลองข่อย

10.คุณหฤทัย  สิทธิชัย 

รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวอีสานได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 5 (จำนวน 25 รางวัล)

read more

รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวเหนือได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 5 (จำนวน 25 รางวัล)

read more

รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวอีสานได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 4 (จำนวน 25 รางวัล)

read more

รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวเหนือได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 4 (จำนวน 25 รางวัล)

read more