รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวอีสานได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 1 (จำนวน 10 รางวัล)

                                                                                              

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล

1.นายปานะพันธ์ มณีบุญ

2.คุณประทีป นวลสูงเนิน

3.นางสาวสุทธิดา สงครามรอด

4.เด็กชายกณิศ เปรี่ยมปิยานุสรณ์

5.คุณธนธรณ์ ก้อนค้างพลู

6.คุณชนกพร วงศ์วานิช

7.คุณสุนิสา แสงแก้ว

8.นายอนุชิต ปาลี

9.นางอุบลศรี จิตตินันท์

10.นางสมบัติ ไมตรี

รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวอีสานได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 5 (จำนวน 25 รางวัล)

read more

รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวเหนือได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 5 (จำนวน 25 รางวัล)

read more

รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวอีสานได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 4 (จำนวน 25 รางวัล)

read more

รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวเหนือได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 4 (จำนวน 25 รางวัล)

read more