รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวอีสานได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 2 (จำนวน 15 รางวัล)

                                                                                              

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล

 


1.ด.ต.ถนัด จงตั้งกลาง
2.นายพงษ์ชำนาญ หงษ์ทอง
3.ด.ช. กิตติ โนนพลกรัง
4.น.ส.รัตนาภรณ์ เจริญพุทธมนต์
5.คุณจารี ลิ้มพันธ์
6.นายเกรียติศักดิ์ ขาดกระโทก
7.คุณลำไพ พวงผกา
8.คุณบุญมี ทิพชัย
9.คุณนิรุต สถาน
10.คุณสุกัญญา ปิ่นแก้วน้อย
11.คุณสิงหนาถ วันไธสงค์
12.น.ส. สรพรรรณ ยังดี
13.นายสามารถ ประจิมทิศ
14.คุณรจเรจ เรียนวิริยะกิจ
15.นายกอง ไชยลาโพธิ์

 

รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวอีสานได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 5 (จำนวน 25 รางวัล)

อ่านต่อ

รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวเหนือได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 5 (จำนวน 25 รางวัล)

อ่านต่อ

รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวอีสานได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 4 (จำนวน 25 รางวัล)

อ่านต่อ

รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวเหนือได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 4 (จำนวน 25 รางวัล)

อ่านต่อ