น้ำดื่มคริสตัล... แจกไอโฟน 7 สำหรับพี่น้องชาวใต้...

สำหรับชาวใต้เท่านั้น มีสิทธิ์ลุ้น iPhone 7 (32GB) จากน้ำดื่มคริสตัล ไปครอบครอง จำนวน 100 รางวัล 

เพียงส่งฉลากน้ำดื่มคริสตัลที่ระบุรายการชิงโชค หรือฝาขวดแก้ว มาที่

บมจ.เสริมสุข ตู้ ปณ. 55 พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 ตั้งแต่ 15 มี.ค. – 15 ก.ค. 2560

จับรางวัล 4 ครั้ง ครั้งละ 25 รางวัล

ครั้งที่ 1: 18 เมษายน 2560
ครั้งที่ 2: 18 พฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 3: 19 มิถุนายน 2560
ครั้งที่ 4: 18 กรกฎาคม 2560

 

หมายเหตุ

  1. ผู้ร่วมรายการส่งฉลากน้ำดื่มคริสตัลที่ระบุรายการชิงโชคแบบเต็มแผ่น ขวด PET ขนาด 350 มล.,600 มล.และ 1,500 มล. หรือฝาขวดแก้วขนาด 500 มล. พร้อมเขียนชื่อที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน l 1 ฉลากถือเป็น 1 ชิ้นส่วน หรือ 1 ฝาถือเป็น 1 ชิ้นส่วน แล้วส่งมายัง บมจ.เสริมสุข ตู้ปณ.55 พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 l เริ่มส่งชิ้นส่วน 15 มี.ค. 60 หมดเขตรับชิ้นส่วน 15 ก.ค. 60 l จับรางวัลจำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 25 รางวัล ณ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานสุราษฎร์ธานี เลขที่ 111 หมู่ที่5 ถนนเอเชีย 41 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130  เพื่อชิงรางวัลโทรศัพท์ไอโฟน7 ขนาด 32GB มูลค่ารางวัลละ26,500 บาท รวม 100 รางวัล รวมมูลค่า 2,650,000 บาท โดยจับรางวัลจำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 เม.ย. 60, ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 พ.ค. 60, ครั้งที่ 3 ในวันที่ 19 มิ.ย. 60 และครั้งที่ 4 ในวันที่ 18 ก.ค. 60 โดยจับรางวัลอยู่ในช่วงเวลา 9.00 -16.00 น. ของการจับรางวัลแต่ละครั้ง  l ประกาศรางวัลผู้โชคดี 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 เม.ย. 60, ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 พ.ค. 60, ครั้งที่ 3 ในวันที่ 21 มิ.ย. 60 และครั้งที่ 4 ในวันที่ 20 ก.ค. 60 โดยจะประกาศผลทาง www.crystal.co.th
  2. ทางบริษัทเสริมสุข จำกัด มหาชน ขอสงวนสิทธิ์กำหนดพื้นที่ที่ร่วมรายการ ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา

โดยมิได้จำกัดภูมิลำเนาของผู้ร่วมรายการ

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 4 ของภาคเหนือ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 3 ของภาคเหนือ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 5 ของภาคอีสาน

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 4 ของภาคอีสาน

อ่านต่อ