น้ำดื่มคริสตัล แจกแล้วรางวัลไอโฟน 7 ครั้งที่ 1 จำนวน 25 เครื่อง

วันที่ 18 เมษายน 2560 นายวิบูลย์ พิบูลย์เจริญสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ได้จับรางวัลสำหรับผู้โชคดีจากแคมเปญ “ดื่มคริสตัล มีสิทธิ์ลุ้นไอโฟน 7” ครั้งที่ 1 จำนวน 25 รางวัล

ภายในงานยังมีสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาร่วมกันเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลจำนวนมาก  ทั้งนี้โปรโมชั่นพิเศษจากน้ำดื่มคริสตัล แจกไอโฟน 7 จำนวน100 รางวัล สำหรับพี่น้องชาวภาคใต้ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้  ยังสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2560

 

รายชื่อผู้โชคดี 

1.    นายหามะ ปือแน
2.    นายอรวรรณ สงเพชร
3.    นายสรพงษ์ ธนิจอักษร
4.    น.ส.ดวงกมล ทองปาน
5.    น.ส.นิพาดา พรหมจันทร์
6.    วิไลวรรณ บุญเพชร
7.    ด.ช.ชนินทร์ ศรีแสงอ่อน
8.    จุฑารัตน์ ตรีบุญเมือง
9.    นายธวัช ศรีรัตน์โชคชัย
10.    ดญ.ฮาชีมะห์ สาหะ
11.    นางนิชธาวัลย์ จันทร์แก้ว
12.    คุณปรีดา เจือบุญ
13.    นางสุนันทา สินธุนนท์
14.    นายอนิรุทธิ์ ศรีวิเชียร
15.    นางวิวรรณ ไชยชนะ
16.    น.ส.ศรวิวรรณ์ สุวรรณรัตน์
17.    น.ส.รติ กสิวงศ์
18.    นายกุไสมัน แปแนะ
19.    เกวลิน สมเพชร
20.    น.ส.สุวพิศ กังแฮ
21.    น.ส.อรอุมา รินทอง
22.    วิมลทิพย์ อินทมะโน
23.    สุจินต์ ชนะวรรณ
24.    ณัฐณิชา อาษา
25.    ศุภกานต์ ชินทร์ภักดี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 4 ของภาคอีสาน

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 2 ของภาคเหนือ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 3 ของภาคอีสาน

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 1 ของภาคเหนือ

อ่านต่อ